pr. Ad Verest

Als ‘begeleidende priester’ mag ik constateren dat de jongeren die het programma van Follow Me! volgen, een diepe persoonlijke ontwikkeling doormaken. Uit de gesprekken en reacties kan ik zien hoe Follow Me! beantwoordt aan hun diepgewortelde behoefte aan groei in persoonlijk geloof en in kerkelijk commitment. Follow Me! is daarmee een concretisering van de algemene taak van de Kerk om een plaats van permanente vorming te zijn en een ‘leerschool van gebed en gemeenschap’ (H. Johannes Paulus II). De deelnemers ervaren het Follow Me!-programma en de groep jongeren met wie ze samen dit programma volgen, als datgene wat Kerk-zijn in eigenlijke zijn is en behoord te zijn: een gemeenschap in Christus, waarin we allen broers en zussen zijn en waar de Geest van de Vader en de Zoon in al zijn volheid aanwezig is, kan werken en kan worden ontdekt, beleefd, aanbeden en bemind. In welke parochies vinden jongeren heden ten dage een dergelijke geloofs- en gemeenschapservaring?

Tegelijkertijd is Follow Me! een rijpe vrucht van de geestelijke gaven die aan nieuwe bewegingen en gemeenschappen zijn toevertrouwd, en van de verantwoordelijkheid die deze groeperingen nemen om de Kerk op te bouwen. Want Follow Me! is – samen met andere initiatieven voor jeugd en jongeren – een bijzondere plek waar de gaven van de heilige Geest in de deelnemers ontdekt, geoefend en geschoold kunnen worden en tenslotte in het grotere geheel van de Kerk kunnen worden ‘geïnvesteerd’. Die investering begint bij het persoonlijke geloofsleven van de deelnemers en groeit uit naar een vernieuwend kerkelijk commitment in parochie, gezin, huwelijk, roeping e.d., waarbij er verschillende bedieningen (“ministries”) tot ontwikkeling kunnen komen. Follow Me! is daarmee een plaats van hoop voor de toekomst, en van groei in geloof en kerkgemeenschap. Een initiatief dat onvoorwaardelijke steun, bevestiging en navolging behoeft.