pr. J.M. de Bruin

Follow Me! heb ik leren kennen als een hele zinvolle en stevige training in discipelschap, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd om (bijna) jongvolwassenen vanuit de Kerk te ondersteunen om mensen tot gesprek over Kerk en geloof uit te nodigen.