Vriend van FM

Wilt u vriend worden van Follow Me! en onze missie ondersteunen? Dat kan! Er zijn twee concrete manieren waarop u dat kunt doen: door gebed en financieel. U leest daar hieronder meer over.
Ook kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen:

Gebed

Bidt u mee…

  • voor een goed verloop van alle voorbereidingen: communicatie, praktisch, relationeel, geestelijk, financieel;
  • dat veel jongeren over Follow Me! zullen horen en ook de stap durven zetten om deel te nemen;
  • dat mensen binnen parochies, bisdommen en organisaties enthousiast worden voor Follow Me! en zich willen inzetten voor de promotie;
  • dat de COVID-maatregelen het toe zullen laten dat we Follow Me! organiseren en dat de Heilige Geest zal werken, ondanks eventuele beperkingen;
  • dat de Heilige Geest de harten van toekomstige deelnemers voorbereidt;
  • om zegen over onze oud-deelnemers, dat zij blijven groeien als leerling van Jezus Christus en een zegen zijn op de plaats waar zij geroepen zijn.

Wilt u structureel voor Follow Me! bidden? Dat vinden wij heel fijn, want zonder Gods hulp kunnen wij dit werk niet doen. Er is een voorbedeteam dat ons structureel in gebed ondersteunt. Neem contact met ons op als u hier deel van uit wilt maken.

Financiën

Follow Me! is een non-profit organisatie. Wij proberen iedere cyclus kostendekkend te organiseren en tegelijkertijd de deelnamekosten zo laag mogelijk te houden. Om onvoorziene kosten te kunnen dragen en om deelnemers tegemoet te kunnen komen wanneer de prijs voor hen te hoog is, zijn wij afhankelijk van giften.

Zou u Follow Me! financieel willen ondersteunen? Dat is geweldig! Iedere gift, groot of klein, helpt ons om dit werk te kunnen doen.

U kunt contact opnemen of direct een gift overmaken naar rekeningnummer NL32 INGB 0009 2336 50 t.n.v. Stichting KCV, onder vermelding van “Gift t.b.v. Follow Me!“. Een gift aan Follow Me! is belastingaftrekbaar.

%d bloggers liken dit: