Achtergrond

Waarom Follow Me!?

We willen jonge katholieken laten proeven en ervaren wat christelijk discipelschap is, en in hen de droom en het verlangen laten groeien om “alle volken tot leerlingen van Jezus Christus te maken” (vgl. Mat. 28, 19a).

Follow Me! wil een nieuwe generatie vormen in de navolging van Christus. Wij helpen jonge mensen om de roepstem van Jezus Christus in hun leven te verstaan, en ondersteunen hen op de weg naar hun eigen plek in gezin, maatschappij en Kerk.

Hoe is Follow Me! begonnen?

Follow Me! is zo’n 10 jaar geleden ontstaan in Wenen. Initiators van dit concept zijn Kardinaal Christoph Schönborn en Bruce Clewett, hoofd van missieorganisatie ‘Kerygma Teams‘ (onderdeel van Jeugd met een Opdracht) in Oostenrijk. Zij zagen in de katholieke Kerk een nood aan vorming op het gebied van discipelschap. Op hun initiatief heeft zich een team van bevlogen mensen gevormd dat deze training heeft vormgegeven.

In het najaar van 2012 is Follow Me! voor het eerst van start gegaan met 60 deelnemers vanuit de Oostenrijkse Loretto Gemeenschap. In mei 2014 hebben deze 60 jonge mensen hun certificaat behaald.

In 2015 is een groep Nederlanders (waaronder Mark Borst, voorzitter FM-team) naar Wenen gegaan om Follow Me! in de praktijk te ervaren. Dit leidde ertoe dat het programma in 2016 voor het eerst buiten Oostenrijk georganiseerd werd. Inmiddels draait Follow Me! in drie landen en starten er geregeld nieuwe cycli, die grotendeels geleid worden door voormalige FM-deelnemers. Ook vanuit andere landen is er veel interesse om met Follow Me! aan de slag te gaan.
Na drie succesvolle edities bereiden we ons in Nederland voor op de vierde cyclus, die van start zal gaan in september 2021.

Follow Me! is een zelfstandig initiatief, wat in Nederland gedragen wordt door een viertal katholieke organisaties, KISI God’s singing Kids, Katholieke Charismatische Vernieuwing, LifeTeen en Centrum voor Parochiespiritualiteit, en tevens wordt ondersteund door de broeders van St. Jan.

Wat kenmerkt Follow Me!?

Follow Me! is een discipelschapstraining voor de persoonlijke en geestelijke vorming van jonge katholieken van 16 jaar en ouder. Deze training bestaat uit 8 weekenden in de loop van een jaar.

Follow Me! onderscheidt zich van andere katholieke vormingsprogramma’s. Onze aanpak in enkele punten samengevat:

 • Follow Me! is ontstaan vanuit meer dan 30 jaar ervaring met kort- en langdurende discipelschapsscholen (o.a. DTS) voor jonge christenen op vijf continenten. Er is gestoeid met de vorm en de inhoud totdat men uiteindelijk op het huidige programma met de ingebouwde structuur is uitgekomen.
 • Onze bouwstenen bestaan onder andere uit: onderricht, deelgroepen, persoonlijke en gemeenschappelijke gebedstijden, lofprijzing en aanbidding, ijsbrekers, sport en spel, Eucharistievieringen en biechtgelegenheid. Dit alles is verweven tot een uitgebalanceerd geheel. Als een of meerdere van deze bouwstenen zou(den) ontbreken, zou het programma niet hetzelfde zijn.
 • Follow Me! volgt het principe van “learning by doing”: in ieder weekend worden gelegenheden gecreëerd om het geleerde meteen in praktijk te brengen.
 • Middels een besloten groepsapp en online gesprekken houden deelnemers en teamleden tussen de weekenden door contact met elkaar om zo elkaar te stimuleren het geleerde ook in hun dagelijks leven in praktijk te brengen. Op deze manier worden ze uitgedaagd niet alleen “hoorder” maar ook “doener” van het Woord te worden (vgl. Jakobus 1, 22).
 • Alle teamleden en medewerkers van Follow Me! zijn voormalige deelnemers, of mensen die deelgenomen hebben aan een vergelijkbare discipelschapstraining. Het doel is dus niet alleen om jongeren de basisprincipes van het navolgen van Jezus bij te brengen, maar ook om ze te leren zelf projecten als Follow Me! te (bege)leiden.
 • De inleidingen zijn niet te lang en praktijkgericht. We proberen ook complexe theologische principes op een eenvoudige manier, met (voor)beelden te illustreren. De inhoud van het onderricht is gecontroleerd door een team van theologen.
 • De meeste deelnemers zullen bevestigen dat de deelgroep het “hart” van Follow Me! is. We zijn van mening dat deze vorm van delen in groepen essentieel is voor de groei en geestelijke gezondheid van jonge mensen in de huidige geseculariseerde samenleving. We moedigen deelnemers daarom aan om ook na afloop van Follow Me! een soortgelijke deelgroep te vormen binnen hun parochie, jongerengroep of beweging.

In het kort: Follow Me! ….

 1. is katholiek
 2. richt zich op alle jonge katholieken tussen 16 en 26 jaar.
 3. staat open voor medewerkers en deelnemers die niet katholiek zijn.
 4. is niet een project van een bepaalde groepering of beweging, maar van een groep individuen met achtergronden bij verschillende groeperingen en bewegingen. In Nederland: KISI God’s singing Kids, Katholieke Charismatische Vernieuwing, LifeTeen en Centrum voor Parochiespiritualiteit.
 5. beoogt geen specifieke vorm van spiritualiteit te propageren, maar helpt de deelnemers op hun weg naar een vertrouwde, persoonlijke relatie met de levende God.
%d bloggers liken dit: